martes, 21 de mayo de 2013

TALLER DE PREMSA: ELS GÈNERES PERIODÍSTICS D'OPINIÓ

                                                                                                                                                   
Enfront del caràcter objectiu, informatiu de la notícia (que no inclou comentaris ni opinions del periodista), els articles d'opinió són aquells en què l'autor exposa el seu punt de vista sobre l'actualitat i dóna a conèixer les seves idees.
Els principals gèneres periodístics d'opinió són: l'editorial, l'article d'opinió, les cartes al director i la crítica.


EDITORIAL:

L'editorial d'un diari és l'article d'opinió en què s'expressa el parer de la publicació respecte a un tema d'actualitat i especial importància.
Generalment, el consell de redacció del diari (integrat, entre d'altres, pel director de la publicació i els responsables de les diverses seccions) selecciona un tema de transcendència política o econòmica sobre el qual ofereix el seu punt de vista. Atès que l'editorial no reflecteix l'opinió d'una persona sinó la línia ideològica del diari, mai va signat.


ARTICLE D'OPINIÓ:

Es tracta d'un article que expressa les idees i opinions que, sobre un tema determinat (política, economia, esports, cultura, religió, societat, consum, etc.), té un periodista o un personatge de prestigi en un àmbit concret (un escriptor, un conegut científic, l'alcalde d'una ciutat, un esportista d'elit ...). Aquestes opinions subjectives no han de coincidir amb la línia editorial del diari.
Un tipus especial dins dels articles d'opinió són les columnes, que constitueixen apartats fixos en un diari: les columnes apareixen sempre publicades en el mateix lloc i, o bé van signades per la mateixa persona, o bé s'ocupen d'un tema similar (televisió, gastronomia, reflexions sobre la realitat quotidiana, etc.).


CARTES AL DIRECTOR:

Les cartes al director recullen les opinions dels lectors, les seves queixes o felicitacions, les seves opinions davant fets més o menys actuals, etc. Constitueixen un apartat fix dins de la secció "Opinió" d'una publicació. Generalment, el diari selecciona, d'entre totes les cartes que rep la redacció, les que, pel seu contingut, actualitat, transcendència o novetat, puguin interessar més al públic.
Només es publiquen les cartes avalades, és a dir, les que inclouen el nom de l'autor, el seu DNI, adreça i telèfon. L'extensió màxima de les cartes al director sol ser de 30 línies.


CRÍTICA:

La crítica és un article (signat generalment per un periodista especialitzat) que analitza i comenta un llibre, un programa de televisió, un concert, una cursa de braus, un disc, una pel · lícula, etc. L'estil de la crítica, així com el seu llenguatge, és lliure. Tanmateix, els crítics eviten la desqualificació personal i els atacs directes i infundats.

I per acabar...
Per tal de comprovar en un diari on podem trobar aquests tipus d'articles i quines són les seves principals característiques formals i de contingut, aquí teniu l'enllaç a l'edició digital d'El País.


No hay comentarios:

Publicar un comentario