miércoles, 18 de septiembre de 2013

TUTORIA: NORMES DEL CENTRE

SEMPRE I A TOT ARREU, RESPECTAREM ELS ALTRES


1. DINS DE L'AULA
 • Arribarem puntuals a classe.
 • Durant les explicacions del professor/a estarem en silenci.
 • Durant les activitats a l'aula mantindrem un to de veu adequat.
 • Seurem correctament (així evitarem mals d'esquena i caigudes).
 • Tindrem sempre el material necessari a sobre de la taula.
 • Realitzarem sempre les activitats que ens indiqui el/la professor/a.
 • Aixecarem la mà quan tinguem alguna demanda o necessitat.
 • Mantindrem la nostra classe neta i ordenada.
 • Entre classe i classe no anirem al lavabo.
 • Malgrat ens agradin les llaminadures, ens esperarem per menjar a l'hora del pati.


2. ESPAIS COMUNS
 • Caminarem tranquil·lament pels passadissos.
 • Mantindrem un to de veu adequat per conversar.
 • Respectarem les instal·lacions del centre.
 • Mantindrem els espais comuns nets.
 • Si anem de camí cap a una altra classe, ho farem sense molestar i les altres classes no ho han de notar.
 • A les aules d'informàtica, biblioteca, laboratoris, audiovisuals..., sempre ens acompanyarà un professor/a durant tota l'estona.
 • No es pot fumar ni consumir drogues.
 • No es poden utilitzar ni portar a la vista en hores de classe gorres ni reproductors de música.
 • No es pot arribar tard sense justificació.


3. PATI
 • Mantindrem el pati net.
 • Romandrem al pati tota l'estona i pujarem ràpidament quan toqui el timbre.


4. DESCANS ENTRE CLASSES
Des de primera hora del matí, quan soni el timbre s'ha d'anar a l'aula que toca caminant pels passadissos sense cridar ni barallar-se i respectant el material i les instal·lacions. 
Si un alumne arriba tard a classe, se li posa Retard al control de faltes.


5. RESPECTAR ELS PROFESSORS

Els alumnes no poden contestar ni faltar al respecte al professor. 
Si un alumne considera que un professor li ha faltat al respecte i no ho por solucionar amb el mateix professor, comunica el fet al seu tutor, però en cap cas contesta al professor.


6. RESPECTAR ELS COMPANYS
No es pot faltar al respecte (a l'aula ni en broma) als companys, ja sigui de manera individual o col·lectiva.


7. RESPECTAR EL MATERIAL I LES INSTAL·LACIONS
Heu de tenir cura del bon estat de les aules, del material, portes, lavabos i altres elements de les instal·lacions. 
Qui trenqui alguna cosa l'haurà de pagar.


8. NO ES POT FUMAR NI CONSUMIR DROGUES
L'alumne que detectem incumplint aquesta norma, s'avisarà els pares i al mateix temps se li obrirà un expedient disciplinari.


9. NO ES PODEN UTILITZAR NI PORTAR A LA VISTA EN HORES DE CLASSE REPRODUCTORS DE MÚSICA
L'alumne que en faci un mal ús, el professor li requisarà i la direcció del centre li tornarà quan cregui convenient.
El mateix succeirà anb l'ús a classe de telèfons mòbils, sempre que no es respectin les normes acordades a tutoria amb els propis alumnes.


10. NO ES POT ARRIBAR TARD SENSE JUSTIFICACIÓ
Els alumnes que arribin tard a primera hora del matí, es quedaran castigats a l'hora del pati a l'AULESCO (aula d'estudi controlat).


11. NORMES DE TREBALL A L'AULA
Els alumnes han de tenir un comportament correcte a l'aula, portar el material, tenir una actitud activa i fer sempre els deures.


No hay comentarios:

Publicar un comentario