miércoles, 16 de octubre de 2013

TUTORIA: PREPARANT LA SESSIÓ D'AVALUACIÓ


Objectius

La reunió serveix per a:

1. Fer una bona reflexió personal i grupal de la nostar situació a la classe: convivència i rendiment acadèmic.

2. Arribar a compromisos de millora concrets i acceptats per tothom.

3. Aconseguir que les delegades facin una recollida completa i acurada d'allò que volem fer arribar a la sessió d'avaluació.


Actitud que s'espera de mi

  • Ser sincer i crític amb mi mateix i amb els altres, per reconèixer tant les actuacions encertades i constructives com les equivocades i/o pertorbadores.
  • Ser valent per formular-les de forma assertiva davant de tota la classe.
  • Desenvolupar la capacitat de compromís per generar els canvis que facin falta per tal que tots i cadascú dels companys/es de la classe se sentin i treballin relaxats i satisfactòriament.
  • Passar de l'actitud de la QUEIXA, que afirma: "Vull que els altres resolguin els meus problemes" (PASSIVITAT / IRRESPONSABILITAT), a les PROPOSTES DE MILLORA, que afirmen: "Sóc l'agent actiu del procés" (PROTAGONISME / RESPONSABILITAT).


Refexió personal i grupal

1. Com a classe, en quin nivell estem quant a (cal concretar causes):

    1.1. Assistència i puntualitat

    1.2. Tenir a punt els deures i el material

    1.3. Mantenir una actitud d'atenció i col·laboració amb els professors

    1.4. Participar activament

    1.5. Mantenir una relació entre companys positiva, de confiança i de cooperació


2. Quins comentaris o frases dels professors et fan sentir més animat/animada


3. Quines frases diuen que haurien d'evitar


4. A quines classes funciona millor el grup i per què? A quines funciona pitjor i per què?


5. Quins compromisos concrets necessitem fer com a classe per sentir-nos i treballar millor


6. Quines propostes de millora podem fer a la Junta d'Avaluació (metodologia de les classes, tàctiques       pedagògiques...)

No hay comentarios:

Publicar un comentario