lunes, 28 de enero de 2013

TALLER DE PREMSA: INTRODUCCIÓ A LA PREMSA ESCRITA

                                                                                        
ACTIVITAT 1

Comencem el nostre taller de premsa amb una breu introducció a les característiques dels periòdics i als diferents gèneres periodístics.

1) Llegiu atentament la informació que apareix sota aquestes pautes: Els periòdics, Ubicació de la informació, Classificació de la informació en seccions fixes, La informació i l'actitud del periodista, Els gèneres periodístics.

2) Prepareu un esquema de tota la informació, que haureu de presentar a final de classe.

3) Alguns de vosaltres haureu d'exposar davant la classe el vostre resum.

                                                                                          
1.1. ELS PERIÒDICS
Els periòdics són publicacions de caràcter bàsicament informatiu que es publiquen amb una determinada periodicitat: si es publiquen cada dia, reben el nom de diaris; si s'editen setmanalment, se'ls anomena setmanaris; quan es publiquen cada quinzena, mes, trimestre, etc., es parla de revistes.
De forma general, es pot afirmar que l'objectiu de la prensa és proporcionar als lectors informació sobre temes d'actualitat i d'interès general. En els periòdics, aquesta informació es classifica segons criteris diversos, amb la finalitat de destacar els continguts que es consideren més importants, seleccionar les notícies segons la seva temàtica i permetre que el receptor sàpiga si es tracta d'un text només informatiu o si l'article recull l'opinió de l'autor.

                                                                     

1.2. UBICACIÓ DE LA INFORMACIÓ
La distribució espacial dels textos dins d'un diari reflecteix una ordenació jeràrquica de la informació, ja què els articles que es consideren més importants es col·loquen allà on l'atenció del lector es concentra de forma més immediata.
Les notícies més destacades del dia es col·locaran en la primera pàgina del diari (també coneguda com a "primera plana"). I tenint en compte l'orde que se segueix en el procés de lectura (es llegeix de la part superior a la inferior, i d'esquerra a dreta), es consideren més importants els articles de les pàgines senars (1, 3, 5...), i no pas els de les pàgines parelles (2, 4, 6...), i també són més importants els articles situats a l'esquerra de la pàgina ("columnes d'entrada") que els de la dreta ("columnes de sortida").
Per altra banda, la redacció d'un diari acostuma a destacar la informació més important mitjançant il·lustracions o fotografies, mitjançant grans titulars i dedicant al text més d'una col·lumna.

1.3. CLASSIFICACIÓ DE LA INFORMACIÓ EN SECCIONS FIXES
Segons la seva temàtica, els articles d'un diari es distribueixen en seccions fixes, per tal que el lector pugui localitzar amb facilitat les diverses notícies. Algunes d'aquests seccions són, per exemple: internacional, nacional, economia, cultura, ràdio i televisió, esports, opinió...
Al marge de les seccions fixes, els diaris acostumen a publicar, durant la setmana, suplements dedicats a temes específics. Existeixen suplements especialitzats en educació, salut, tecnologia, internet, cultura, literatura, viatges, economia, motor, etc.

                                                                                  

1.4. LA INFORMACIÓ I L'ACTITUD DEL PERIODISTA
Davant d'un fet o aconteixement, el periodista pot mostrar una actitud objectiva (si només vol informar) o subjectiva ( si no només transmet la informació, sinó que també la comenta o valora). Així doncs, els articles d'un diari es poden classificar en dos grans grups; els que només pretenen comunicar un fet, i els que informen a la vegada que recullen les idees i els comentaris de l'autor.

1.5. ELS GÈNERES PERIODÍSTICS
Els diferents tipus de text que podem trobar als diaris i les revistes reben el nom de gèneres periodístics i responen a diverses formes de tractar la informació per part del periodista. Segons aquest criteri, s'estableixen tres grups de textos periodístics:
1) Articles que només informen de manera objectiva: la notícia, el reportatge objectiu;
2) Articles en els quals el periodista presenta els aconteixements comentant-los o donant la seva valoració: la crònica, el reportatge subjetiu, l'entrevista;
3) Textos en els quals l'autor opina sobre l'actualitat o exposa les seves pròpies idees: els articles d'opinió, els editorials, les cartes al director, la crítica. 

                                                                                 
ACTIVITAT 2

En parelles, busqueu a la web quins són els diaris de més tirada a tot el món i feu, en un document de Google Drive, el següent llistat:

- Els 3 diaris de més tirada a Europa
- El diari de més tirada a Espanya
- Els 3 diaris de més tirada a Amèrica
- Els 3 diaris de més tirada a Àsia

Heu d'indicar: el nom del diari, el nombre exacte de la seva tirada, i el país on es publica el diari.                                                                              

No hay comentarios:

Publicar un comentario